ŚWIADCZYMY USŁUGI W SZEROKIM ZAKRESIE:

Ø  SZACOWANIE I WYCENIANIE:

- maszyn i urządzeń technicznych
- pojazdów samochodowych
- maszyn rolniczych
- budynków i budowli
- działek budowlanych i gruntów rolnych
- drzew, krzewów i innych roślin

 

Ø  PRZEPROWADZANIE OKRESOWYCH KONTROLI BUDYNKÓW I BUDOWLI (art. 61 i 62 Prawa Budowlanego):

- przeglądy roczne
- przeglądy 5-cio letnie, w tym badania i pomiary instalacji elektrycznych

 

Ø  PRZEGLĄDY MASZYN I URZĄDZEŃ, PORADY ORAZ SPORZĄDZANIE DOKUMENTACJI I PRZYGOTOWANIE „DEKLARACJI ZGODNOŚCI”

 

Ø  SPORZĄDZANIE OPINII O INNOWACYJNOŚCI DLA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZY UE

 

Ø  EKSPERTYZY I OCENY TECHNICZNE:

- budynków i budowli
- instalacji wodno-kanalizacyjnych, CO, wentylacji
- instalacji elektrycznych
- maszyn i urządzeń technicznych
- w zakresie upraw rolnych i leśnych

 

Ø  W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA W BUDOWNICTWIE LUB NADZOROWANIA ROBÓT:

- kompletnych obiektów
- modernizacji i adaptacji budynków
- instalacji CO, wodno-kanalizacyjnych, gazowych i wentylacji
- instalacji elektrycznych
- dróg, chodników, placów i zagospodarowania terenów
- kosztorysowanie i sprawdzanie kosztorysów

 

Ø  WYKONUJEMY:

- plany ewakuacji i ochrony p.poż.
- pomiary elektryczne
- instrukcje eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych


- tłumaczenia tekstów technicznych
- wynajem sali konferencyjnej i sali wykładowej