KURSY SPECJALISTYCZNO – ZAWODOWE

1.   Kursy na uprawnienia „E” lub „D” w zakresie:

-       obsługa i eksploatacja urządzeń gazowych

-       obsługa i eksploatacja urządzeń cieplnych (palacze, klimatycy, obsługa pomp i sprężarek)

-       obsługa i eksploatacja urządzeń elektrycznych (instalacje sieci elektroenergetycznych, zespoły prądotwórcze)

Kursy kończą się egzaminem przed Komisją nadającą uprawnienia „E” lub „D”.

2.   Kursy przygotowujące do:

-       obsługi dźwigów towarowo - osobowych, suwnic, dźwignic, żurawi, wciągników i wciągarek

-       obsługi podestów ruchomych

-       napełniania zbiorników przenośnych o pojemności powyżej 350 cm3

-       obsługi wózków jezdniowych

Kursy kończą się egzaminem przed Komisją Dozoru Technicznego.

3.   Kursy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy z uprawnieniami do prowadzenia w zakładach górniczych

4.   Szkolenia przeciwpożarowe

5.   Szkolenia udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej

6.   Pracownik stacji paliw płynnych, gazowych (LPG)

7.   Szkolenia podstawowe w zakresie przeprowadzania okresowych i dodatkowych badań technicznych pojazdów

8.   Szkolenia w zakresie bezpiecznego przemieszczania ładunku przy urządzeniach dźwigowych na stanowisku hakowego

9.   Inne szkolenia na zlecenia zakładów pracy

Po zakończeniu kursów nr 3 – 8 są wydawane stosowne zaświadczenia.